loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Специална награда на служител на пътна полиция, който е предотвратил пътен инцидент или е участвал в спасяване на пострадали при ПТП или е оказал помощ на такива хора

Заявление за участие

Уважаеми кандидати,
Бихме искали да ви насърчим и окуражим да разкажете вашата история, в която сте помогнали на някого на пътя или сте предотвратили инцидент с евентуални сериозни последствия.
Ще приемем кандидатури, подадени и от познати, колеги на пътен полицай, оказал помощ или от самите пострадали (спасени) участници в инцидента.
В тази връзка, молим ви да опишете всички факти и обстоятелства около случая, както и имената на служителя, който ви е помогнал и в кое полицейско управление работи.
С тази номинация искаме не само да спомогнем за повишаване на доверието към полицейските служители, но и да направим добрия пример заразителен за обществото.

Желаем ви успех!

 

В Годишни награди за пътна безопасност може да бъде предложен за номиниране служител на пътна полиция, който е предотвратил пътен инцидент или е участвал в спасяване на пострадали при ПТП или е оказал помощ на такива хора през изминалата година.

Име на полицейския служител: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 500
Адрес за кореспонденция: 
Задължително полеВижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 400
Телефон: 
Вижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Електронна поща: 
минимална дължина 10; максимална дължина 50
Facebook страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Електронна страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 1024
Име на номиниращия: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 80
Адрес за кореспонденция: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 400
Телефон: 
Задължително полеВижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Електронна поща: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 50
Каква е връзката ви с номинирания служител: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 500
Разкажете накратко историята: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 5000
Има ли други участници в инцидента: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 2000
Получено ли е специално отличие: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 500
Снимки от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Видео материал: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Друг документ: 
Вижте помощ за това поле