loading...
тел. 02/952-6666, 0886 000 808   email: image  

Инициативи за пътна безопасност от образователни институции в страната

Заявление за участие

Уважаеми кандидати,
Бихме искали да ви насърчим и окуражим да кандидатствате с проекта, инициативата или кампанията за безопасност на пътя, които сте осъществили.
Мащабът, бюджетът или броят на участниците във вашия проект не са от голямо значение при номинациите.
Журито ще отличи всяка добра идея, всяко оригинално хрумване по темата, свързано с намаляване на пътния травматизъм (например, обучения, сформиране на групи по безопасност на движението, организиране на извънучебни мероприятия, изграждане на площадка или друго съоръжение за пътна безопасност и др.)
Важно е какъв е резултатът, който сте постигнали до момента и дали предвиждате в бъдеще това да продължи. Както вече е модерно да се казва – дали вашият проект или инициатива имат устойчивост.
Постарали сме се да опростим максимално процедурата по кандидатстването без да изискваме от вас да ни изпращате купища документи.
Дайте личен пример, за да ви последват и други. Нашата цел е да направим така, че всички да научат за вашия принос (колкото и скромен да е той) към пътната безопасност.

Желаем ви успех!

 

В Годишни награди за пътна безопасност могат да участват детски градини, основни, средни общообразователни и профилирани училища и гимназии от България, които са провели инициативи за насърчаване на пътната безопасност през изминалата година.

Наименование на учебното заведение: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 250
Населено място: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 3; максимална дължина 50
Ръководител на проекта: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 150
Адрес за кореспонденция: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 400
Телефон: 
Задължително полеВижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Телефон: 
Вижте помощ за това поле
минимална дължина 8; максимална дължина 10
Електронна поща: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 50
Електронна страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 1024
Facebook страница: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Лице за контакт: 
Задължително поле
минимална дължина 10; максимална дължина 80
Име на кампанията или инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 512
Кратко описание на инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 5000
Цели на инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Целева група: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Период на кампанията – начална дата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Период на кампанията – крайна дата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Обхват на кампанията: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Брой проведени събития и място на провеждане: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Брой ангажирани участници: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
Партньори на кампанията: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019
минимална дължина 10; максимална дължина 1000
Постигнати успехи и резултати: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
минимална дължина 10; максимална дължина 1500
Снимки от инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Задължително полеПоказва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Снимки от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Видео от инициативата: 
Показва се в уебсайта на ГНПБ 2019Вижте помощ за това поле
Друг документ: 
Вижте помощ за това поле